Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-07-2021 na 27. posiedzeniu Senatu

Za: 3 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 9
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:07:59 przeciw Głosowanie próbne
2 15:51:26 za Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
3 16:16:30 za Wniosek formalny
4 16:57:42 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu

5 20:45:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1

6 20:46:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2

7 20:46:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

8 20:47:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

9 20:47:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6

10 20:48:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 7

11 20:49:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8

12 20:49:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 9

13 20:50:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami