Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-12-2020 na 19. posiedzeniu Senatu

Za: 22 Przeciw: 12 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:10:16 nie głosował Głosowanie próbne
2 11:30:48 za Wniosek formalny
3 21:22:01 przeciw Głosowanie próbne

4 21:24:52 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 1

5 21:26:08 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 2

6 21:27:14 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 3

7 21:28:19 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 4

8 21:29:15 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Poprawka 5

9 21:30:11 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 21:33:05 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

11 21:33:54 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

12 21:35:01 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

13 21:36:04 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

14 21:36:56 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 21:39:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Wniosek - bez poprawek

16 21:40:25 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 21:41:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 21:42:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 21:43:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

20 21:44:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 21:46:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3-5

22 21:47:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

23 21:48:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 21:49:28 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

25 21:50:37 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

26 21:51:29 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

27 21:52:25 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

28 21:53:20 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

29 21:54:02 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

30 21:54:50 za Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

31 21:56:12 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 21:57:47 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 21:59:32 za Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 22:01:11 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 22:02:43 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 22:04:22 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek