Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-09-2020 na 16. posiedzeniu Senatu

Za: 27 Przeciw: 33 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 10:05:44 nie głosował Głosowanie próbne
5 19:31:48 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 19:33:11 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 19:35:00 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.

Wniosek o podjęcie uchwały

8 19:36:18 przeciw Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

Wniosek o podjęcie uchwały

9 19:37:18 za Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 19:40:23 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 1-4, 6, 9, 13, 15-18, 20

11 19:41:16 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 5

12 19:41:43 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 7

13 19:42:24 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 8, 14, 19

14 19:42:52 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 10

15 19:43:19 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 11

16 19:43:50 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Poprawka 12

17 19:44:30 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 19:45:34 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 19:46:48 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 6

20 19:47:14 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

21 19:47:47 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5

22 19:48:19 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

23 19:48:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 11

24 19:50:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

25 19:50:42 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

26 19:51:22 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 19:53:55 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 19:54:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

29 19:55:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

30 19:55:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

31 19:56:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

32 19:57:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 9, 11

33 19:57:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

34 19:58:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

35 19:58:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

36 19:59:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

37 20:00:14 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 20:02:16 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 1

39 20:02:48 nie głosował Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 2, 4

40 20:03:13 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 3, 32, 37

41 20:03:44 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 5, 31

42 20:04:12 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 6

43 20:04:40 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 7, 13

44 20:05:04 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 8

45 20:05:41 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 9, 14

46 20:06:30 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 10

47 20:06:56 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 11, 15

48 20:07:36 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 12

49 20:08:27 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 16

50 20:08:53 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 17

51 20:09:20 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 18

52 20:09:44 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 19

53 20:10:12 nie głosował Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 20, 21, 28

54 20:10:56 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 22

55 20:11:21 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 23

56 20:11:46 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 24

57 20:12:15 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 25

58 20:12:44 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 26

59 20:13:20 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 27

60 20:13:51 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 29

61 20:14:16 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 30

62 20:15:08 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 33

63 20:15:37 przeciw Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 34

64 20:16:07 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 35

65 20:16:32 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Poprawka 36

66 20:17:04 za Ustawa o Funduszu Medycznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

67 20:18:25 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek