Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-06-2020 na 11. posiedzeniu Senatu

Za: 13 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 5 Nie głosował: 5
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
37 10:02:52 wstrzymał się Głosowanie próbne
38 10:06:38 przeciw Wniosek formalny
39 23:13:48 przeciw Wniosek formalny
40 23:53:53 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

41 23:56:40 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

42 23:57:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

43 23:58:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

44 23:58:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

45 23:59:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

46 23:59:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

47 00:00:03 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 00:01:14 za Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 00:02:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

50 00:03:48 za Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 00:04:56 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 00:06:05 za Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 00:07:17 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 00:08:41 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 00:13:14 za Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

56 00:13:49 przeciw Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 2

57 00:14:27 wstrzymał się Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 3

58 00:15:06 wstrzymał się Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 6

59 00:15:38 wstrzymał się Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 7

60 00:16:19 wstrzymał się Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 8

61 00:16:57 przeciw Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

62 00:18:14 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

63 00:21:25 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

64 00:22:36 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

65 00:23:41 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

66 00:24:18 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

67 00:27:13 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Wniosek o odrzucenie projektu

68 00:27:49 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Poprawka

69 00:28:24 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Przyjęcie projektu wraz z poprawką