Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-01-2020 na 3. posiedzeniu Senatu

Za: 19 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:40:39 za Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim

Wniosek o przyjęcie projektu

3 15:05:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 20:14:11 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

5 20:15:19 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:16:32 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 20:18:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poprawka 1, 2

8 20:18:41 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 20:21:05 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 20:24:23 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 1, 4, 5, 7, 9

11 20:24:54 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 3

12 20:25:22 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 11

13 20:25:50 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 20:28:41 za Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 20:29:56 przeciw Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Poprawka 1

16 20:30:36 przeciw Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Poprawka 2

17 20:32:14 za Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

18 20:35:04 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 1

19 20:35:25 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 2

20 20:35:46 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 3

21 20:36:28 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

22 20:39:49 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Poprawka 1, 2

23 20:40:22 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

24 20:42:36 wstrzymał się Wniosek o reasumpcję
25 20:43:33 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wniosek o przyjęcie projektu