Narzędzia:

Głosowania w dniu 11-12-2013 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:39:19 za Wniosek formalny

2 15:57:04 za Wniosek formalny

3 20:02:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 20:03:46 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:06:56 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 20:07:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek