Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-10-2013 na 41. posiedzeniu Senatu

Za: 21 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:04:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1

2 10:04:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 2

3 10:05:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 3

4 10:05:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 4

5 10:05:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 5

6 10:06:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 6

7 10:06:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 7

8 10:07:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 8

9 10:07:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 9

10 10:08:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 10

11 10:08:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 11

12 10:08:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki 12, 13

13 10:09:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 14

14 10:09:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 10:10:33 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 10:11:56 za Ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 10:14:06 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 10:22:39 wstrzymał się Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 10:23:40 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 10:24:32 za Ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 10:26:10 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 10:26:55 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 10:27:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 10:28:59 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wniosek o przyjęcie projektu