Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-07-2013 na 37. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 20 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 12:50:50 za Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 12:51:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 12:52:33 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 12:52:59 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 12:53:30 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 12:53:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 12:56:41 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3,10-14,18,19,23,25,28,29,31,32,34,35,37-43,45,47,48,51-55,59

10 12:57:15 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

11 12:57:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

12 12:58:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

13 12:58:33 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

14 12:59:01 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

15 12:59:32 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

16 13:00:02 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

17 13:00:31 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

18 13:00:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

19 13:01:28 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

20 13:02:02 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

21 13:02:32 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

22 13:02:58 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

23 13:03:35 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27, 50

24 13:04:00 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

25 13:04:26 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

26 13:04:52 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

27 13:05:22 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44

28 13:05:55 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 46, 57

29 13:06:35 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49

30 13:07:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

31 13:07:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 58

32 13:08:05 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 60

33 13:08:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

34 13:10:51 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 14, 15

35 13:11:38 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 11

36 13:12:17 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

37 13:12:38 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

38 13:13:12 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

39 13:13:39 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

40 13:14:23 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

41 13:14:57 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

42 13:15:20 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

43 13:16:15 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 13:17:01 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 13:17:52 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i droga wodną śródlądową

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 13:21:15 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

47 13:21:53 przeciw Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 13:23:21 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 13:24:23 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek