Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-02-2013 na 27. posiedzeniu Senatu

Za: 40 Przeciw: 20 Wstrzymał się: 3 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:05:14 przeciw Wniosek formalny
3 10:08:03 za Wniosek formalny
4 17:06:46 za Zmiany w składzie komisji senackich.

Wniosek o podjęcie uchwały

5 17:08:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 17:08:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 17:09:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 17:09:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 17:10:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 17:10:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

11 17:10:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

12 17:11:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

13 17:11:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

14 17:11:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

15 17:12:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

16 17:12:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

17 17:12:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

18 17:13:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

19 17:13:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

20 17:13:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 17:15:41 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 1, 2, 4

22 17:16:03 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 3

23 17:16:39 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 5, 7

24 17:17:00 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 6

25 17:17:21 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 8, 28

26 17:17:38 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 9

27 17:18:00 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 10

28 17:18:21 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 11

29 17:18:42 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 12

30 17:19:03 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 13, 27, 30, 31

31 17:19:20 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 14

32 17:19:35 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 15

33 17:19:57 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 16, 20, 33

34 17:20:19 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 17

35 17:20:38 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 18

36 17:20:54 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 19

37 17:21:15 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 21, 34

38 17:21:36 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 22

39 17:21:54 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 23, 24

40 17:22:13 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 25

41 17:22:30 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 26

42 17:22:51 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 29

43 17:23:10 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 32

44 17:23:26 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 35

45 17:23:42 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 36

46 17:24:06 za Ustawa o środkach ochrony roślin

Poprawka 37, 38

47 17:24:25 wstrzymał się Ustawa o środkach ochrony roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 17:25:23 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

49 17:26:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 17:27:09 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 17:28:06 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poprawka

52 17:28:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

53 17:29:37 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Wniosek o przyjęcie projektu

54 17:32:32 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka

55 17:33:01 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

56 17:34:11 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wniosek o przyjęcie projektu

57 17:35:49 za Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 1, 2

58 17:36:09 za Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 3

59 17:36:37 za Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 4

60 17:36:53 za Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 5

61 17:37:11 za Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Poprawka 6

62 17:37:32 za Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

63 17:39:11 za Ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

64 17:39:34 przeciw Ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek