Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-10-2012 na 19. posiedzeniu Senatu

Za: 16 Przeciw: 8 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:05:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:06:05 za Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 09:07:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 09:11:17 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

7 09:12:02 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 1, 20

8 09:12:38 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 2, 21

9 09:13:13 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawaka 3

10 09:13:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawaka 4

11 09:14:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawaka 5

12 09:14:42 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawaka 6

13 09:15:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 7, 22

14 09:15:48 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 9

15 09:16:14 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 10

16 09:16:44 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 11

17 09:17:13 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 12

18 09:17:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 13

19 09:18:00 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 14

20 09:18:21 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 15

21 09:18:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 16

22 09:19:15 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 17

23 09:20:09 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 19

24 09:20:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 09:21:38 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny

Wniosek o przyjęcie projektu

26 09:22:41 za Drugie czytanie projektu uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej

Wniosek o odrzucenie projektu