Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-10-2015 na 82. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 145
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 15:26:35 nie głosował Ustawa o zdrowiu publicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 15:27:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 15:28:33 nie głosował Ustawa o produktach biobójczych

Poprawka 1

5 15:28:48 nie głosował Ustawa o produktach biobójczych

Poprawka 2

6 15:29:00 nie głosował Ustawa o produktach biobójczych

Poprawka 3

7 15:29:19 nie głosował Ustawa o produktach biobójczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 15:30:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 15:30:44 nie głosował Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 15:31:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 15:32:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 15:34:47 nie głosował Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 15:35:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 15:37:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

15 15:38:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

16 15:38:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 15:39:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

18 15:39:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7

19 15:39:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

20 15:40:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

21 15:40:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

22 15:40:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10-13

23 15:41:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

24 15:41:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

25 15:42:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 15:43:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 15:44:09 nie głosował Ustawa o osobach starszych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 15:44:51 nie głosował Ustawa o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 15:46:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 15:46:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 15:47:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 15:48:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 15:49:16 nie głosował Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 15:49:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 15:50:59 nie głosował Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Poprawka 1, 4

36 15:51:18 nie głosował Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Poprawka 2

37 15:51:44 nie głosował Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Poprawka 3

38 15:52:01 nie głosował Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

39 15:53:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1104)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 15:53:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1104)

Poprawka

41 15:54:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1104)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

42 15:55:47 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 1-3, 6, 8, 15

43 15:56:04 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 4, 5, 9

44 15:56:34 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 10

45 15:56:50 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 11

46 15:57:21 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 12

47 15:57:34 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 13

48 15:57:45 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Poprawka 14

49 15:58:02 nie głosował Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 15:59:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 6

51 15:59:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 8

52 16:00:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

53 16:00:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

54 16:00:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

55 16:01:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

56 16:01:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

57 16:02:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

58 16:02:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

59 16:02:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

60 16:04:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 1

61 16:04:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 2, 13

62 16:04:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 3

63 16:05:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 4, 15

64 16:05:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 5

65 16:05:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 6

66 16:06:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 7, 10

67 16:06:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 8, 14

68 16:06:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 9

69 16:07:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 11

70 16:07:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 12

71 16:07:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 16

72 16:08:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 17

73 16:08:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Poprawka 18

74 16:08:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1064)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

75 16:11:09 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 1

76 16:11:58 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 2, 12

77 16:12:48 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 5

78 16:13:12 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 6

79 16:13:35 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 7

80 16:13:56 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 8

81 16:14:16 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 9

82 16:14:41 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 10

83 16:15:15 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 11

84 16:15:59 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Poprawka 13

85 16:16:27 nie głosował Ustawa o związkach metropolitalnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

86 16:17:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

87 16:17:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

88 16:18:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

89 16:18:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

90 16:19:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o odrzucenie ustawy

91 16:20:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Poprawka 1

92 16:20:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Poprawka 2

93 16:20:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Poprawka 3

94 16:21:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

95 16:21:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

96 16:22:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

97 16:22:54 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

98 16:23:54 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

99 16:24:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

100 16:25:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

101 16:26:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

102 16:27:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

103 16:28:03 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 7

104 16:28:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

105 16:28:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

106 16:29:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

107 16:29:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

108 16:29:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

109 16:30:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

110 16:30:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

111 16:32:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

112 16:33:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

113 16:34:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

114 16:34:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

115 16:35:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

116 16:36:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

117 16:36:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

118 16:38:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

119 16:39:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

120 16:39:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

121 16:40:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

122 16:41:55 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

123 16:43:15 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

124 16:44:48 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wniosek o przyjęcie projektu

125 16:47:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

126 16:47:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

127 16:47:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

128 16:48:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

129 16:48:30 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

130 16:48:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

131 16:49:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

132 16:49:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 10, 11, 13, 17, 22, 24, 30-32, 34, 35, 37-43, 45

133 16:50:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 28, 33, 44

134 16:50:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

135 16:50:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

136 16:51:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 18, 23, 25

137 16:51:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15, 19

138 16:51:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

139 16:52:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

140 16:52:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21, 47

141 16:53:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 27

142 16:53:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

143 16:53:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

144 16:54:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 46

145 16:54:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami