Narzędzia:

Głosowania w dniu 10-07-2015 na 78. posiedzeniu Senatu

Za: 61 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 33 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 15:03:05 za Wniosek formalny
4 15:05:32 za Wniosek formalny
5 15:25:24 za Wniosek formalny
6 15:26:17 za Ustawa o leczeniu niepłodności

Wniosek o odrzucenie ustawy

7 15:27:01 przeciw Ustawa o leczeniu niepłodności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 15:28:50 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

9 15:29:15 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

10 15:29:33 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

11 15:29:48 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

12 15:30:11 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

13 15:30:32 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 15:31:21 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

15 15:31:34 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

16 15:31:52 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 15:32:09 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

18 15:32:29 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

19 15:32:48 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

20 15:33:04 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

21 15:33:30 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

22 15:33:46 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

23 15:34:04 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

24 15:34:24 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

25 15:34:37 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

26 15:34:56 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

27 15:35:17 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

28 15:35:41 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

29 15:36:00 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16, 17, 20

30 15:36:24 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

31 15:36:37 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

32 15:36:52 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

33 15:37:11 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

34 15:37:32 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23, 30

35 15:37:49 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24, 28

36 15:38:06 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

37 15:38:27 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

38 15:38:41 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

39 15:39:02 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

40 15:39:19 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

41 15:40:27 za Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 15:41:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 15:41:48 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 15:43:54 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 1

45 15:44:12 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 2

46 15:44:32 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 3

47 15:44:56 za Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Poprawka 5

48 15:45:15 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

49 15:47:07 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

50 15:47:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 15:48:33 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

52 15:49:03 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

53 15:49:18 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

54 15:49:33 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

55 15:49:50 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

56 15:50:12 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

57 15:50:39 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

58 15:50:58 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

59 15:51:14 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

60 15:51:31 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

61 15:51:53 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

62 15:52:08 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

63 15:52:27 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

64 15:52:43 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

65 15:52:58 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

66 15:53:15 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

67 15:53:34 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

68 15:53:51 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

69 15:54:21 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

70 15:54:38 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

71 15:54:57 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

72 15:55:11 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

73 15:55:29 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

74 15:55:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

75 15:56:07 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

76 15:57:06 wstrzymał się Ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 15:58:00 za Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 15:58:50 za Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 15:59:35 za Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

80 16:01:04 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

81 16:01:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

82 16:02:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

83 16:05:43 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 1, 5, 8

84 16:06:04 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 2

85 16:06:31 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 3, 10

86 16:06:57 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 4

87 16:07:18 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 6

88 16:07:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 7

89 16:08:04 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 9

90 16:08:32 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka 11

91 16:08:56 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

92 16:11:45 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

93 16:15:16 przeciw Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 16:16:14 przeciw Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Poprawka 1

95 16:16:52 za Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Poprawka 2

96 16:17:35 za Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Poprawka 3

97 16:17:56 za Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

98 16:21:04 za Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

99 16:25:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

100 16:26:09 za Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

101 16:27:07 za Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

102 16:28:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek