Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-12-2014 na 66. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 8
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:12:22 nie głosował Wniosek formalny

2 11:12:47 nie głosował Wniosek formalny

3 11:13:10 nie głosował Wniosek formalny

4 11:13:31 nie głosował Wniosek formalny

5 11:14:01 nie głosował Wniosek formalny

6 11:15:21 nie głosował Wniosek formalny

7 11:22:45 nie głosował Wniosek formalny

8 13:27:42 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu