Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-04-2014 na 53. posiedzeniu Senatu

Za: 10 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 15 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:07:42 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:17:20 za Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

3 18:35:30 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 1-13, 22-26, 34-37, 42-46, 49, 50, 52-59, 64, 67, 68, 70, 71

4 18:36:18 za Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 14, 21

5 18:36:40 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 15

6 18:37:11 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 16, 17

7 18:37:34 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 18

8 18:37:58 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 19

9 18:38:20 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 20

10 18:38:57 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 27

11 18:39:20 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 28

12 18:40:00 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 29, 30, 39, 51

13 18:40:25 za Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 31, 62

14 18:40:55 za Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 32, 60, 63

15 18:41:18 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 33

16 18:41:38 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 38

17 18:42:08 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 40

18 18:42:43 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 47

19 18:43:24 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 61, 69

20 18:43:54 wstrzymał się Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 65, 72

21 18:44:26 przeciw Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 18:45:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 18:45:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 18:46:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 18:47:18 za Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 18:48:35 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

27 18:50:47 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka

28 18:51:19 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką