Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-03-2022 na 38. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:24:12 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:31:39 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

Wniosek o przyjęcie projektu

3 11:47:59 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

Wniosek o przyjęcie projektu

4 19:08:23 przeciw Wniosek formalny