Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-01-2022 na 36. posiedzeniu Senatu

Za: 11 Przeciw: 16 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 20:04:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Wniosek o odrzucenie ustawy

2 20:05:01 za Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Poprawka 1

3 20:05:38 za Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

4 20:08:37 za Ustawa o dokumentach paszportowych

Poprawka 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15

5 20:09:15 przeciw Ustawa o dokumentach paszportowych

Poprawka 4, 6-11, 13

6 20:09:52 za Ustawa o dokumentach paszportowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 20:12:19 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 1

8 20:13:03 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 3, 7, 9

9 20:14:01 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 4

10 20:14:51 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 5

11 20:15:39 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 6

12 20:16:40 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 11-34

13 20:17:15 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 20:18:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 20:20:30 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 20:21:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 1

17 20:21:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 2

18 20:22:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 3

19 20:23:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 4

20 20:24:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 5

21 20:24:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 6

22 20:25:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 7

23 20:25:55 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 20:27:06 za Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 20:29:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

26 20:30:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

27 20:31:37 za Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek