Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-11-2021 na 33. posiedzeniu Senatu

Za: 37 Przeciw: 42 Wstrzymał się: 6 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 10:08:40 przeciw Wniosek formalny
4 11:04:54 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

5 11:10:33 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Wniosek o przyjęcie projektu

6 11:12:04 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 11:16:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 6-9, 12, 13, 18

8 11:16:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 11:17:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 26, 27

10 11:17:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

11 11:18:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

12 11:19:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

13 11:20:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

14 11:20:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

15 11:21:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

16 11:22:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

17 11:23:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

18 11:24:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

19 11:25:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

20 11:25:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

21 11:26:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

22 11:26:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

23 11:27:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 11:28:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

25 11:30:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

26 11:32:42 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie projektu

27 11:34:26 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 1

28 11:35:28 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 2

29 11:36:17 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Poprawka 3

30 11:36:49 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

31 11:40:04 za Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-14, 17-22, 26, 28-31, 33, 34, 37-44

32 11:42:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 23-25, 27, 32, 35, 36

33 11:43:28 za Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

34 11:44:11 za Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 11:45:35 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

36 11:48:32 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 11:49:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

38 11:50:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

39 11:51:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

40 11:51:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

41 11:52:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

42 11:53:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

43 11:54:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

44 11:55:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

45 11:56:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

46 11:56:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 15

47 11:57:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

48 11:57:57 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

49 11:58:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

50 11:59:17 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 12:01:38 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 1, 4, 7

52 12:02:17 za Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 2

53 12:02:52 za Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 3

54 12:03:31 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 5, 8

55 12:04:10 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Poprawka 6

56 12:05:20 za Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 12:06:48 za Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 12:08:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

59 12:08:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

60 12:10:26 wstrzymał się Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 1-3, 5, 9

61 12:10:54 wstrzymał się Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 4

62 12:11:31 wstrzymał się Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 6

63 12:12:02 wstrzymał się Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 7

64 12:12:39 wstrzymał się Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 8

65 12:14:15 za Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Poprawka 10-12

66 12:14:52 za Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

67 12:16:57 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

68 12:18:21 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5

69 12:18:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

70 12:20:15 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

71 12:20:47 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

72 12:21:22 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

73 12:22:02 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

74 12:22:35 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

75 12:26:05 przeciw Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 12:27:26 za Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 1, 2, 4, 6-24, 28

77 12:28:36 przeciw Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 5

78 12:29:31 przeciw Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 25

79 12:30:23 przeciw Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Poprawka 27

80 12:31:03 za Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

81 12:32:21 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Wniosek o przyjęcie projektu

82 12:33:30 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Wniosek o przyjęcie projektu

83 12:34:42 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Wniosek o przyjęcie projektu

84 12:35:41 za Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

85 12:37:00 za Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

86 12:40:06 za Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Wniosek o odrzucenie projektu

87 12:40:51 przeciw Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Wniosek o przyjęcie projektu