Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-09-2021 na 29. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 15 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:52:09 za Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

2 16:50:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 22:03:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 22:04:19 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka

5 22:04:51 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

6 22:06:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 1

7 22:07:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 2

8 22:08:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 3

9 22:09:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 4

10 22:09:51 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 22:12:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 22:13:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 10, 11, 13, 17

13 22:13:56 za Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5-8

14 22:15:18 za Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 14

15 22:15:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

16 22:16:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15,16

17 22:17:21 za Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 22:19:55 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

19 22:20:27 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

20 22:20:58 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

21 22:21:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

22 22:22:16 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

23 22:22:48 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

24 22:23:23 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

25 22:26:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

26 22:27:04 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

27 22:28:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

28 22:29:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6

29 22:29:46 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami