Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-04-2021 na 23. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:06:17 wstrzymał się Głosowanie próbne
2 11:21:46 przeciw Wniosek formalny
3 11:22:54 za Wniosek formalny
4 13:21:21 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Wniosek o przyjęcie projektu

5 18:32:11 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Wniosek o przyjęcie projektu

6 20:04:42 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 1, 6, 10

7 20:05:26 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 2

8 20:06:04 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 3

9 20:07:09 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 4, 9

10 20:08:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 5

11 20:09:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 7

12 20:10:34 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 8

13 20:11:18 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami