Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-11-2020 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:24:11 przeciw Głosowanie próbne
2 11:35:01 przeciw Wniosek formalny
3 11:44:45 przeciw Wniosek formalny
4 11:54:30 za Wniosek formalny
5 17:36:08 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

6 17:37:18 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 1, 3

7 17:38:05 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 2

8 17:38:43 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 4

9 17:39:21 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 5

10 17:40:08 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 6

11 17:40:56 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami