Narzędzia:

Głosowania w dniu 02-07-2020 na 13. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 23 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
5 09:09:41 przeciw Głosowanie próbne
6 17:50:08 wstrzymał się Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały

7 17:52:19 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

8 17:55:55 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 17:56:41 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 1

10 17:57:17 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 2

11 17:58:17 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 3, 4, 8, 15, 21, 38, 42, 75, 76

12 17:58:46 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 5

13 17:59:32 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 6, 7, 9, 10, 14, 19, 40, 41, 46, 48, 57

14 18:00:49 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 11, 16, 36, 43, 54, 58

15 18:01:40 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 13, 35

16 18:02:41 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 17, 18, 20

17 18:03:19 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 22, 77

18 18:03:48 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 23

19 18:04:25 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 24

20 18:05:25 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 25

21 18:05:47 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 26

22 18:06:10 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 27

23 18:06:44 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 28, 30

24 18:07:16 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 29

25 18:08:02 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 31, 32

26 18:08:43 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 33

27 18:09:24 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 34

28 18:10:10 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 45, 47

29 18:10:37 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 51, 52

30 18:11:05 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 53

31 18:11:32 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 55

32 18:12:02 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 56

33 18:12:33 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 59

34 18:13:21 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 60

35 18:13:52 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 62

36 18:14:20 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 63

37 18:14:44 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 64

38 18:15:08 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 65

39 18:15:34 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 66

40 18:16:05 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 67

41 18:16:41 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 68

42 18:17:28 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 69

43 18:18:03 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 70, 71

44 18:18:33 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 73

45 18:19:12 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 78

46 18:19:54 przeciw Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 79

47 18:20:31 za Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 18:21:42 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 18:23:26 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka 1

50 18:23:59 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka 2

51 18:24:32 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami