Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-05-2020 na 10. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
11 10:34:34 za Głosowanie próbne
12 15:14:58 za Wniosek formalny
13 15:17:11 przeciw Wniosek formalny
14 15:33:49 przeciw Wniosek formalny
15 17:58:07 przeciw Wniosek formalny
16 18:34:46 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Wniosek o odrzucenie projektu

17 18:35:47 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

18 22:49:03 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 22:50:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 3

20 22:51:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

21 22:52:31 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 22:53:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 22:56:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek