Narzędzia:

Głosowania w dniu 31-08-2019 na 84. posiedzeniu Senatu

Za: 8 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
6 10:10:13 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Wniosek o podjęcie uchwały

7 10:15:48 za Wniosek formalny
8 13:12:10 za Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 13:12:53 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 13:13:27 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 13:14:15 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 13:15:18 za Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 13:16:13 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek