Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-04-2019 na 77. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 19:04:24 za Wniosek formalny
2 19:09:09 przeciw Wniosek formalny
3 19:11:21 przeciw Wniosek formalny
4 19:12:40 przeciw Wniosek formalny
5 19:14:53 przeciw Wniosek formalny
6 19:19:01 przeciw Wniosek formalny
7 19:21:20 przeciw Wniosek formalny
8 00:26:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 00:26:36 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek