Narzędzia:

Głosowania w dniu 11-05-2018 na 60. posiedzeniu Senatu

Za: 17 Przeciw: 8 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
10 11:12:12 nie głosował Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 11:13:05 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 11:13:52 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 11:16:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 11:17:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 11:18:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 11:19:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 11:19:43 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 11:20:24 za Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 11:23:23 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 1

20 11:24:03 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 2, 3, 9

21 11:24:22 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 4

22 11:24:54 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 5

23 11:25:10 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 6

24 11:25:32 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 7

25 11:25:51 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 8

26 11:26:10 przeciw Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Poprawka 10

27 11:26:49 za Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 11:27:46 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 11:28:49 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 11:30:15 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 11:31:15 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 11:32:06 za Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 11:42:52 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 11:43:50 za Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 11:44:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek