Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 6 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
127 09:38:23 za Wniosek formalny

128 09:40:28 przeciw Wniosek formalny

129 09:42:39 przeciw Wniosek formalny

130 09:44:35 przeciw Wniosek formalny

131 09:49:26 przeciw Wniosek formalny

132 09:55:24 przeciw Wniosek formalny

133 09:55:46 przeciw Wniosek formalny

134 09:56:05 przeciw Wniosek formalny

135 09:58:31 za Wniosek formalny

136 12:23:36 za Wniosek formalny

137 12:24:35 przeciw Wniosek formalny

138 12:26:49 przeciw Wniosek formalny

139 14:21:14 za Wniosek formalny

140 17:33:10 za Wniosek formalny

141 01:57:30 przeciw Ustawa o Sądzie Najwyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

142 01:57:51 za Ustawa o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek