Narzędzia:

Głosowania w dniu 14-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 60
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
5 11:45:14 nie głosował Wniosek formalny

6 11:45:44 nie głosował Wniosek formalny

7 11:46:13 nie głosował Wniosek formalny

8 11:46:49 nie głosował Wniosek formalny

9 11:47:18 nie głosował Wniosek formalny

10 11:51:16 nie głosował Wniosek formalny

11 15:33:46 nie głosował Wniosek formalny

12 18:45:01 nie głosował Wniosek formalny

13 22:29:26 nie głosował Wniosek formalny

14 01:57:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 1

15 01:57:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 2

16 01:58:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 3

17 01:58:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 4

18 01:59:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 5

19 01:59:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 6

20 01:59:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 7

21 02:00:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 8

22 02:00:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 9, 13

23 02:00:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 10

24 02:01:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 11

25 02:01:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Poprawka 12

26 02:01:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 02:03:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 02:04:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

29 02:04:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

30 02:04:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

31 02:05:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

32 02:05:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

33 02:05:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

34 02:06:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 02:06:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 02:08:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 02:09:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

38 02:10:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4

39 02:10:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5

40 02:11:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

41 02:11:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

42 02:11:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

43 02:13:07 nie głosował Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 02:13:49 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 02:15:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 02:17:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wniosek o odrzucenie ustawy

47 02:17:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1, 4

48 02:18:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2

49 02:18:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 02:20:32 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 02:21:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Poprawka

52 02:21:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

53 02:23:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1 (mniejszości połączonych komisji)

54 02:24:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2 (mniejszości połączonych komisji)

55 02:24:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3 (połączonych komisji)

56 02:25:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

57 02:25:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 02:26:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 02:27:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 02:28:02 nie głosował Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 02:29:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

62 02:30:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 02:31:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

64 02:32:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek