Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-12-2016 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 28 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
46 10:12:41 przeciw Wniosek formalny

47 10:14:08 za Wniosek formalny

48 10:14:52 za Wniosek formalny

49 14:30:53 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 14:32:31 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 14:34:19 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 14:36:22 za Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 14:38:05 za Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 14:39:04 za Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 14:39:50 za Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 14:46:19 przeciw Ustawa – Prawo oświatowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

57 14:47:15 za Ustawa – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 14:50:03 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

59 14:50:38 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 14:51:33 za Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 14:52:16 za Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 14:54:09 przeciw Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

63 14:54:46 przeciw Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 1

64 14:55:31 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 2, 5

65 14:56:03 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 3

66 14:56:28 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 4

67 14:57:09 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 6

68 14:57:33 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 7

69 14:58:01 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 8

70 14:58:28 za Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

71 15:01:07 przeciw Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

72 15:02:06 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 1-6, 8-11, 14

73 15:02:49 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 7

74 15:03:13 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 12

75 15:03:43 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 13, 15

76 15:04:16 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Poprawka 16

77 15:04:45 za Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

78 15:05:35 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 15:06:24 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek