Narzędzia:

Głosowania w dniu 02-12-2016 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 11 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
65 10:24:51 przeciw Wniosek formalny

66 10:37:58 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

67 11:56:57 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

68 11:58:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

69 11:58:33 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 11:59:22 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

71 12:00:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

72 12:00:46 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 12:03:37 przeciw Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wniosek o odrzucenie ustawy

74 12:04:03 za Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 12:04:54 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 12:07:28 za Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprawka 1-3, 6-8

77 12:07:48 przeciw Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprawka 4

78 12:08:06 za Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Poprawka 5

79 12:08:31 za Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami