Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-11-2016 na 29. posiedzeniu Senatu

Za: 48 Przeciw: 12 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:09:33 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 13:12:55 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

4 13:15:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Wniosek o przyjęcie projektu

5 13:16:02 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera

Wniosek o przyjęcie projektu

6 13:17:12 za Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Wniosek o przyjęcie projektu

7 13:19:39 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

Wniosek o przyjęcie projektu

8 13:20:39 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

Wniosek o przyjęcie projektu

9 16:04:38 za Wniosek formalny

10 19:54:57 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-25, 27, 28, 30, 32-47, 49-55, 57-61, 63-68, 70-75, 77-82

11 19:55:28 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

12 19:55:50 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

13 19:56:22 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

14 19:56:49 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 48

15 19:57:16 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

16 19:58:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 62, 76

17 19:58:40 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 69

18 19:59:10 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 83

19 19:59:31 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 20:01:14 przeciw Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

21 20:01:46 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 1, 7, 15

22 20:02:10 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 2

23 20:02:30 przeciw Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 3

24 20:03:10 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 4, 5

25 20:03:36 przeciw Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 6

26 20:04:01 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 8

27 20:04:26 przeciw Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 9

28 20:04:49 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 10

29 20:05:14 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 11

30 20:05:30 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 12

31 20:05:45 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 13, 14

32 20:06:04 za Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 20:09:15 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

34 20:10:49 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 1, 7, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 55

35 20:11:23 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 3

36 20:11:41 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 4

37 20:12:12 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 5, 6, 9, 15, 49, 52, 61

38 20:12:56 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 10

39 20:13:18 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 11

40 20:13:41 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 13

41 20:13:59 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 14

42 20:14:26 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 16

43 20:14:54 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 17

44 20:15:22 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 26

45 20:15:47 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 31

46 20:16:20 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 32, 58

47 20:16:51 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 33, 60

48 20:17:12 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 35

49 20:17:35 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 42

50 20:17:56 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 47

51 20:18:20 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 48

52 20:18:56 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 57

53 20:19:25 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Poprawka 59

54 20:19:52 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

55 20:21:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 20:22:42 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

57 20:23:15 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

58 20:23:37 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

59 20:24:23 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 20:28:35 za Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 20:32:43 za Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek