Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-10-2016 na 27. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:04:23 nie głosował Wniosek formalny

3 12:24:05 za Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 1-4, 9-17, 19, 20, 22-34, 36, 38-44

4 12:25:01 za Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 5, 18, 21, 35, 37, 45

5 12:25:38 za Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

6 12:26:20 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 12:30:23 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 12:31:15 za Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 12:32:17 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek