Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-05-2016 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 19 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:02:23 za Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 13:02:36 za Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 13:02:52 za Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

5 13:03:10 za Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

6 13:03:30 za Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 13:04:17 za Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 13:12:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 13:12:55 za Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Poprawka 1

10 13:13:14 za Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Poprawka 2

11 13:13:36 za Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Poprawka 3

12 13:13:58 za Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

13 13:14:49 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 13:15:40 za Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 13:16:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 13:18:01 za Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 13:18:42 za Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 13:19:04 za Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 13:19:22 za Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

20 13:19:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

21 13:20:04 za Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 13:20:58 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu