Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-04-2016 na 15. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 12 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
46 21:04:43 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 21:07:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 7, 18, 24, 30

48 21:08:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 8, 19, 25, 31

49 21:08:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 9

50 21:09:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 10, 20, 26, 32

51 21:10:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 11, 21, 27, 33

52 21:10:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 12, 22, 28, 34

53 21:11:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

54 21:11:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 23, 29, 35

55 21:12:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

56 21:12:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

57 21:13:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

58 21:13:50 za Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 21:15:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 21:17:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o odrzucenie ustawy

61 21:17:52 za Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 21:18:38 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek