Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-10-2019 na 85. posiedzeniu Senatu

Za: 1 Przeciw: 25 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
30 12:26:52 przeciw Wniosek formalny
31 12:27:29 przeciw Wniosek formalny
32 12:27:51 przeciw Wniosek formalny
33 12:28:26 przeciw Wniosek formalny
34 12:28:54 przeciw Wniosek formalny
35 12:29:36 przeciw Wniosek formalny
36 12:29:58 przeciw Wniosek formalny
37 12:30:25 przeciw Wniosek formalny
38 12:30:59 przeciw Wniosek formalny
39 12:31:23 przeciw Wniosek formalny
40 12:31:47 przeciw Wniosek formalny
41 12:32:27 przeciw Wniosek formalny
42 12:32:47 przeciw Wniosek formalny
43 12:33:15 przeciw Wniosek formalny
44 12:33:36 przeciw Wniosek formalny
45 12:34:02 przeciw Wniosek formalny
46 12:34:41 przeciw Wniosek formalny
47 12:35:08 przeciw Wniosek formalny
48 12:35:43 przeciw Wniosek formalny
49 12:36:14 przeciw Wniosek formalny
50 12:36:42 przeciw Wniosek formalny
51 12:37:11 przeciw Wniosek formalny
52 12:37:41 przeciw Wniosek formalny
53 12:38:08 przeciw Wniosek formalny
54 12:38:38 przeciw Wniosek formalny
55 12:53:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego

Wniosek o podjęcie uchwały