Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-07-2019 na 82. posiedzeniu Senatu

Za: 111 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 5 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 17:17:51 za Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego

Wniosek o podjęcie uchwały

4 17:18:29 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 17:21:35 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 17:22:16 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 1, 9

7 17:22:53 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 2, 18, 19

8 17:23:34 przeciw Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 3

9 17:24:13 przeciw Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 8, 14

10 17:24:41 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 8, 14

11 17:25:16 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 10

12 17:25:39 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 11

13 17:25:59 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 12

14 17:26:22 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 15

15 17:26:37 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 16

16 17:26:49 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poprawka 17

17 17:27:07 przeciw Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 17:28:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

19 17:28:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

20 17:28:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

21 17:29:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

22 17:29:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

23 17:29:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

24 17:29:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

25 17:30:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

26 17:30:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

27 17:30:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

28 17:30:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

29 17:30:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

30 17:31:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

31 17:31:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

32 17:31:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

33 17:31:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

34 17:32:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

35 17:32:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

36 17:32:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

37 17:33:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

38 17:33:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21, 22

39 17:33:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

40 17:33:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

41 17:34:46 przeciw Ustawa o systemie instytucji rozwoju

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 17:38:01 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 1, 3, 6

43 17:38:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 2, 4, 7

44 17:38:46 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 5

45 17:39:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 8

46 17:39:21 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 9

47 17:39:46 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 10, 11

48 17:40:05 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 12

49 17:40:24 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 13

50 17:40:46 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 14

51 17:40:57 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 15

52 17:41:10 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 16

53 17:41:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 17, 18, 20

54 17:42:06 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 19

55 17:42:23 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 21

56 17:42:52 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Poprawka 22

57 17:43:10 wstrzymał się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

58 17:44:22 za Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy

Poprawka 1

59 17:44:49 za Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy

Poprawka 2, 3

60 17:45:06 za Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy

Poprawka 4

61 17:45:23 za Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

62 17:47:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

63 17:47:16 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

64 17:47:31 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

65 17:47:52 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

66 17:48:15 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 13

67 17:48:29 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

68 17:48:48 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

69 17:49:02 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

70 17:49:24 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

71 17:49:46 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

72 17:50:14 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

73 17:50:34 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

74 17:50:54 za Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

75 17:51:16 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

76 17:52:06 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 17:52:46 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 17:57:25 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 17:58:44 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

80 17:59:14 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4

81 17:59:50 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5

82 18:00:21 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

83 18:00:37 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

84 18:01:21 za Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

85 18:02:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

86 18:03:48 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

87 18:04:06 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

88 18:04:28 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

89 18:04:50 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

90 18:05:15 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

91 18:05:37 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

92 18:06:01 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

93 18:06:28 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

94 18:06:48 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

95 18:07:12 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

96 18:07:34 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

97 18:07:54 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

98 18:08:09 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

99 18:08:25 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

100 18:08:43 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

101 18:09:02 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

102 18:09:35 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

103 18:09:53 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

104 18:10:12 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

105 18:10:32 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

106 18:11:18 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

107 18:12:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

108 18:13:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

109 18:13:52 za Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

110 18:15:02 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie projektu

111 18:16:21 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu

112 18:19:16 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Poprawka 1, 2

113 18:20:00 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

114 18:25:38 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 1

115 18:25:57 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 2

116 18:26:14 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 3

117 18:26:34 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 4

118 18:27:11 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 5, 6

119 18:27:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 7

120 18:27:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 8

121 18:28:21 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 9, 11

122 18:29:05 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Poprawka 12

123 18:29:49 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

124 18:30:57 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek