Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 10 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
127 09:38:23 przeciw Wniosek formalny

128 09:40:28 za Wniosek formalny

129 09:42:39 za Wniosek formalny

130 09:44:35 za Wniosek formalny

131 09:49:26 za Wniosek formalny

132 09:55:24 za Wniosek formalny

133 09:55:46 za Wniosek formalny

134 09:56:05 za Wniosek formalny

135 09:58:31 przeciw Wniosek formalny

136 12:23:36 przeciw Wniosek formalny

137 12:24:35 za Wniosek formalny

138 12:26:49 za Wniosek formalny

139 14:21:14 przeciw Wniosek formalny

140 17:33:10 przeciw Wniosek formalny

141 01:57:30 za Ustawa o Sądzie Najwyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

142 01:57:51 przeciw Ustawa o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek