Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-06-2016 na 21. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 8
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 20:49:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 20:50:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Poprawka 1

6 20:50:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Poprawka 2

7 20:50:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Poprawka 3

8 20:51:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Poprawka 4

9 20:52:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 20:53:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 20:53:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek