Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-06-2016 na 20. posiedzeniu Senatu

Za: 39 Przeciw: 6 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 19:22:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 1

4 19:22:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 2

5 19:22:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 3

6 19:23:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 4

7 19:23:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 19:26:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 19:30:57 za Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

10 19:31:23 przeciw Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 19:33:09 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 19:33:34 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

13 19:33:53 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

14 19:34:13 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 15, 26

15 19:34:30 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

16 19:34:59 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 30

17 19:35:20 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

18 19:35:39 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

19 19:35:54 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

20 19:36:07 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

21 19:36:28 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

22 19:36:49 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

23 19:37:09 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

24 19:37:32 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

25 19:37:45 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

26 19:38:03 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

27 19:38:22 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

28 19:38:42 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

29 19:39:01 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

30 19:39:17 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

31 19:39:33 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

32 19:39:49 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

33 19:40:14 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

34 19:40:31 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

35 19:40:54 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 28, 33

36 19:41:12 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

37 19:41:26 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

38 19:41:45 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

39 19:42:02 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

40 19:42:21 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

41 19:42:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 19:43:25 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 19:44:48 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

44 19:45:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 19:45:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 19:46:44 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

Wniosek o przyjęcie projektu

47 19:47:48 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu