Narzędzia:

Głosowania w dniu 08-06-2016 na 19. posiedzeniu Senatu

Za: 45 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:14:38 nie głosował Wniosek formalny
2 11:15:19 nie głosował Wniosek formalny
3 11:15:57 nie głosował Wniosek formalny
4 11:18:10 nie głosował Wniosek formalny
5 16:32:28 przeciw Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 16:33:00 za Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Poprawka 1

7 16:33:30 za Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Poprawka 2

8 16:34:03 za Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Poprawka 3, 5

9 16:34:27 za Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Poprawka 4, 7

10 16:34:54 za Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Poprawka 6

11 16:35:14 za Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 16:37:36 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 1

13 16:37:47 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 2

14 16:38:06 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 3

15 16:38:30 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 4

16 16:38:59 przeciw Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 5, 8, 47

17 16:39:14 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 6

18 16:39:29 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 7

19 16:39:48 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 9

20 16:40:05 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 10

21 16:40:17 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 11

22 16:40:43 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 12

23 16:40:57 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 13

24 16:41:14 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 14

25 16:41:32 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 15

26 16:41:43 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 16

27 16:41:58 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 17

28 16:42:18 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 18

29 16:42:45 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 19

30 16:43:07 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 20

31 16:43:27 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 21, 22

32 16:43:55 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 23

33 16:44:24 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 24

34 16:44:35 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 25

35 16:44:55 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 26

36 16:45:28 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 27-30

37 16:45:53 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 31

38 16:46:15 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 32

39 16:46:34 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 33

40 16:46:46 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 34

41 16:47:07 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 35

42 16:47:20 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 36

43 16:47:34 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 37

44 16:47:53 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 38

45 16:48:11 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 41

46 16:48:34 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 42

47 16:49:03 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 43

48 16:49:20 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 44

49 16:49:35 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 45

50 16:49:52 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 46

51 16:50:09 za Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 48

52 16:50:28 przeciw Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Poprawka 49

53 16:51:00 wstrzymał się Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami