Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-02-2016 na 11. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 174
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:14:06 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Poprawka

3 10:14:33 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

4 10:31:27 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

5 11:22:26 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 1

6 11:22:48 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 2

7 11:23:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 3

8 11:23:42 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 4

9 11:24:04 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 5

10 11:24:27 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 6

11 11:24:51 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 7

12 11:25:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 8

13 11:25:47 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 9

14 11:26:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 10

15 11:26:42 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 11

16 11:27:17 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 12

17 11:27:43 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 13

18 11:28:07 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 14

19 11:28:43 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 15

20 11:29:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 16

21 11:29:42 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 17

22 11:30:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 18

23 11:30:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 19

24 11:31:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 20

25 11:31:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 21

26 11:32:07 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 22

27 11:32:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 23

28 11:32:57 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 24

29 11:33:24 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 25

30 11:33:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 26

31 11:34:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 27

32 11:34:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 28

33 11:35:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 29

34 11:35:37 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 30

35 11:36:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 31

36 11:36:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 32

37 11:36:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 33

38 11:37:20 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 34

39 11:37:47 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 35

40 11:38:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 36

41 11:38:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 37

42 11:38:56 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 38

43 11:39:18 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 39

44 11:39:46 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 40

45 11:40:08 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 41

46 11:40:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 42

47 11:40:54 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 43

48 11:41:16 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 44

49 11:41:45 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 45

50 11:42:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 46

51 11:42:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 47

52 11:42:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 48

53 11:43:20 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 49

54 11:44:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 50

55 11:44:31 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 51

56 11:45:01 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 52

57 11:45:38 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 53

58 11:46:09 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 54

59 11:46:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 55

60 11:47:00 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 56

61 11:47:17 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 57

62 11:47:46 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 58

63 11:48:18 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 59

64 11:48:48 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 60

65 11:49:13 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 61

66 11:49:40 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 62

67 11:50:08 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 63

68 11:50:36 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 64

69 11:51:00 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 65

70 11:51:26 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 66

71 11:51:50 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 67

72 11:52:10 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 68

73 11:52:32 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 69

74 11:52:56 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 70

75 11:53:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 71

76 11:53:52 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 72

77 11:54:14 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 73

78 11:54:50 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 74

79 11:55:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 75

80 11:55:52 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 76

81 11:56:26 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 77

82 11:56:51 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 78

83 11:57:24 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 80

84 11:58:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 81

85 11:58:36 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 82

86 11:58:59 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 83

87 11:59:20 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 84

88 11:59:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 85

89 12:00:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 86

90 12:01:06 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 87

91 12:01:29 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 88

92 12:01:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 89

93 12:02:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 90

94 12:02:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 91

95 12:03:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 92

96 12:03:37 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 93

97 12:03:59 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 94

98 12:04:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 95

99 12:04:45 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 96

100 12:05:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 97

101 12:05:45 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 98

102 12:06:07 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 99

103 12:06:36 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 100

104 12:07:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 101

105 12:07:56 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 102

106 12:08:30 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 103

107 12:08:58 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 104

108 12:09:26 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 105

109 12:09:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 106

110 12:10:16 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 107

111 12:10:44 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 108

112 12:11:13 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 109

113 12:11:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 110

114 12:12:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 111

115 12:12:41 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 112

116 12:13:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 113

117 12:13:27 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 114

118 12:13:48 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 115

119 12:14:14 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 116

120 12:14:36 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 117

121 12:15:01 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 118

122 12:15:27 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 119

123 12:15:54 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 120

124 12:16:25 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 121

125 12:16:52 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 122

126 12:17:18 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 123

127 12:17:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 124

128 12:18:17 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 125

129 12:18:42 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 126

130 12:19:12 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 127

131 12:19:40 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 128

132 12:20:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 129

133 12:20:38 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 130

134 12:21:11 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 131

135 12:21:43 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 132

136 12:22:13 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 133

137 12:22:39 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 134

138 12:23:05 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 135

139 12:23:34 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 136

140 12:23:57 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 137

141 12:24:22 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 138

142 12:24:44 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 139

143 12:25:06 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 140

144 12:25:38 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 141

145 12:25:59 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 142

146 12:26:21 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 143

147 12:26:49 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 144

148 12:27:16 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 145

149 12:28:02 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 146

150 12:28:40 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 148

151 12:29:08 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 149

152 12:29:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 150

153 12:29:58 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 151

154 12:30:19 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 152

155 12:30:41 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 153

156 12:31:09 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 154

157 12:31:33 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 155

158 12:31:55 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 156

159 12:32:17 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 157

160 12:32:40 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Poprawka 158

161 12:33:13 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2016

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

162 12:35:22 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 1, 2

163 12:35:41 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 3

164 12:36:07 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 4

165 12:36:28 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 5

166 12:37:00 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 6

167 12:37:35 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 8

168 12:38:01 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 9

169 12:38:22 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 10

170 12:38:48 nie głosował Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

171 12:39:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

172 12:42:26 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poprawka 1

173 12:42:59 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poprawka 2

174 12:43:39 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

175 12:45:17 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie projektu