Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-10-2019 na 85. posiedzeniu Senatu

Za: 26 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
30 12:26:52 za Wniosek formalny
31 12:27:29 za Wniosek formalny
32 12:27:51 za Wniosek formalny
33 12:28:26 za Wniosek formalny
34 12:28:54 za Wniosek formalny
35 12:29:36 za Wniosek formalny
36 12:29:58 za Wniosek formalny
37 12:30:25 za Wniosek formalny
38 12:30:59 za Wniosek formalny
39 12:31:23 za Wniosek formalny
40 12:31:47 za Wniosek formalny
41 12:32:27 za Wniosek formalny
42 12:32:47 za Wniosek formalny
43 12:33:15 za Wniosek formalny
44 12:33:36 za Wniosek formalny
45 12:34:02 za Wniosek formalny
46 12:34:41 za Wniosek formalny
47 12:35:08 za Wniosek formalny
48 12:35:43 za Wniosek formalny
49 12:36:14 za Wniosek formalny
50 12:36:42 za Wniosek formalny
51 12:37:11 za Wniosek formalny
52 12:37:41 za Wniosek formalny
53 12:38:08 za Wniosek formalny
54 12:38:38 za Wniosek formalny
55 12:53:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego

Wniosek o podjęcie uchwały