Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-11-2018 na 67. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:11:36 przeciw Wniosek formalny

2 11:16:13 przeciw Wniosek formalny

3 11:18:46 przeciw Wniosek formalny

4 11:51:24 za Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Wniosek o przyjęcie projektu

5 13:32:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 13:33:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka1, 5, 6, 9

7 13:34:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 2, 10

8 13:35:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 3, 8

9 13:35:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 4

10 13:35:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 7

11 13:36:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 13:37:09 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek