Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-07-2018 na 64. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:34:43 za Wniosek formalny

2 15:40:42 za Wniosek formalny

3 15:43:12 przeciw Wniosek formalny

4 20:34:30 za Wniosek formalny

5 22:50:54 nie głosował Wniosek formalny

6 01:38:05 za Wniosek formalny
7 01:39:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 01:39:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek