Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-06-2018 na 62. posiedzeniu Senatu

Za: 70 Przeciw: 20 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
12 10:17:37 za Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego

Wniosek o przyjęcie projektu

13 11:33:18 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

14 11:34:52 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 11:36:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

16 11:36:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

17 11:36:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1

18 11:36:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 2

19 11:37:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

20 11:37:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 3

21 11:37:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 4

22 11:37:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

23 11:38:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 5

24 11:38:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

25 11:38:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

26 11:39:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

27 11:39:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

28 11:39:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 6

29 11:39:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

30 11:40:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

31 11:40:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 7

32 11:40:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 8

33 11:41:08 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 11:41:56 za Ustawa o tachografach

Poprawka 1

35 11:42:09 za Ustawa o tachografach

Poprawka 2

36 11:42:28 za Ustawa o tachografach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 11:43:14 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

38 11:43:29 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

39 11:44:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 11:45:12 za Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 11:45:58 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 11:47:53 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

43 11:48:14 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

44 11:48:29 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

45 11:49:03 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

46 11:49:23 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

47 11:49:49 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

48 11:50:06 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

49 11:50:34 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

50 11:51:04 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

51 11:51:31 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

52 11:51:56 za Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

53 11:52:35 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 11:53:36 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

55 11:53:54 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

56 11:54:10 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

57 11:54:30 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

58 11:55:28 za Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 11:56:35 za Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Poprawka 1

60 11:56:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Poprawka 2

61 11:57:15 za Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Poprawka 3

62 11:57:35 za Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

63 11:59:17 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 1, 3-5, 10-23, 25-27, 29, 30

64 11:59:52 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 2

65 12:00:24 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 6

66 12:01:07 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 7, 8

67 12:01:34 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 9

68 12:01:55 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 24

69 12:02:26 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Poprawka 28, 31

70 12:02:54 za Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

71 12:03:42 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

72 12:04:35 za Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 12:05:33 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

74 12:06:31 za Ustawa o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 12:07:51 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 12:08:46 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 12:09:47 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 12:11:10 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 12:12:34 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

80 12:13:39 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

81 12:15:06 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

82 12:15:55 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

83 12:16:50 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

84 12:17:47 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

85 12:18:46 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

86 12:19:58 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

87 12:21:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Wniosek o odrzucenie projektu

88 12:22:20 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Wniosek o przyjęcie projektu

89 12:23:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie projektu

90 12:25:05 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Wniosek o przyjęcie projektu

91 12:26:31 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Wniosek o przyjęcie projektu

92 12:28:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

93 12:28:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 12:29:34 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

95 12:29:46 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

96 12:30:01 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

97 12:30:13 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

98 12:30:27 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

99 12:30:46 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

100 12:31:04 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

101 12:31:54 za Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek