Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-02-2018 na 56. posiedzeniu Senatu

Za: 28 Przeciw: 18 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 16:34:24 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 16:38:49 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 16:40:01 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 1, 2, 4, 6-8, 15, 16, 19

6 16:40:27 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 3

7 16:40:56 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 5

8 16:41:21 za Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 9

9 16:41:53 za Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 10

10 16:42:15 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 11

11 16:42:35 za Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 12

12 16:43:03 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 13

13 16:43:36 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 14

14 16:44:22 przeciw Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 17

15 16:45:05 za Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Poprawka 18

16 16:45:33 za Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 16:48:15 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 1

18 16:48:45 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 2

19 16:49:24 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 3, 4

20 16:49:52 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 6

21 16:50:31 za Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 7, 9, 11-16, 22, 23

22 16:51:14 za Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 10

23 16:52:01 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 17 - 20

24 16:52:29 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 21

25 16:52:59 przeciw Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 24

26 16:53:30 za Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poprawka 25

27 16:53:54 za Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 16:55:24 za Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Poprawka 1

29 16:55:42 za Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Poprawka 2

30 16:56:09 za Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Poprawka 3

31 16:56:31 za Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Poprawka 4

32 16:56:56 za Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 16:58:10 za Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

34 16:58:29 za Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

35 16:58:50 za Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

36 17:01:42 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Poprawka 3, 25, 30, 37

37 17:02:21 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Poprawka 5-24, 26-29, 33, 35, 36

38 17:02:54 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

39 17:06:40 przeciw Ustawa o Straży Marszałkowskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

40 17:07:07 za Ustawa o Straży Marszałkowskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 17:09:34 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

42 17:09:57 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 17:12:00 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Poprawka 1, 3

44 17:12:35 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Poprawka 2

45 17:13:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Poprawka 4

46 17:13:37 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Poprawka 5

47 17:13:57 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 17:15:48 za Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 17:16:54 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha

Wniosek o przyjęcie projektu