Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-12-2017 na 51. posiedzeniu Senatu

Za: 26 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
14 11:22:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

15 11:22:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

16 11:23:16 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 11:23:38 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

18 11:24:05 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

19 11:24:33 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

20 11:24:57 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

21 11:25:32 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10-12

22 11:25:58 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

23 11:26:24 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 11:28:07 przeciw Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 11:29:03 przeciw Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Poprawka 1

26 11:29:38 za Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Poprawka 2, 3, 5

27 11:30:20 za Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Poprawka 4, 6

28 11:30:50 za Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 11:32:27 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Poprawka 1

30 11:32:56 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Poprawka 2

31 11:33:25 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

32 11:35:31 za Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 11:37:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

34 11:38:41 za Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 11:42:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

36 11:43:15 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1 - 4

37 11:43:54 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

38 12:26:30 za Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wniosek o przyjęcie projektu

39 12:27:40 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Wniosek o przyjęcie projektu

40 12:28:47 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Wniosek o przyjęcie projektu

41 12:29:49 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski

Wniosek o przyjęcie projektu

42 12:31:19 za Ustawa o rynku mocy

Poprawka 1

43 12:31:45 za Ustawa o rynku mocy

Poprawka 2

44 12:32:17 za Ustawa o rynku mocy

Poprawka 3

45 12:32:43 za Ustawa o rynku mocy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

46 12:33:32 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek