Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-04-2017 na 39. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 13:30:38 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Poprawka

2 13:31:11 za Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Wniosek o przyjęcie projektu

3 13:43:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 20:22:41 przeciw Wniosek formalny

5 20:24:44 przeciw Wniosek formalny

6 21:38:05 przeciw Wniosek formalny