Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-12-2016 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 9 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
27 16:04:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 1

28 16:04:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 2

29 16:05:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 3

30 16:05:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 4

31 16:05:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 5

32 16:06:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 6

33 16:06:42 za Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 7

34 16:07:04 za Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 8

35 16:07:30 za Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Poprawka 9

36 16:07:51 za Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 16:09:49 za Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Poprawka

38 16:10:12 za Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

39 16:12:32 za Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Poprawka

40 16:12:51 za Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

41 16:24:25 przeciw Wniosek formalny

42 16:25:24 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

43 16:25:54 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 16:31:23 przeciw Wniosek formalny

45 16:31:53 przeciw Wniosek formalny