Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-12-2016 na 31. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 17 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
80 10:40:35 za Wniosek formalny

81 10:41:44 przeciw Wniosek formalny

82 22:15:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

83 22:19:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Wniosek o odrzucenie ustawy

84 22:19:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

85 22:20:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 1

86 22:21:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 2

87 22:21:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 3

88 22:22:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 4, 13

89 22:22:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 5, 10, 14

90 22:23:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 6

91 22:24:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 7

92 22:24:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 8, 9

93 22:24:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 11

94 22:25:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 12

95 22:26:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 15

96 22:26:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 16

97 22:27:02 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 17

98 22:27:23 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 18

99 22:27:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 19

100 22:28:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami