Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-05-2016 na 17. posiedzeniu Senatu

Za: 21 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:01:41 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka

3 13:02:09 za Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

4 13:05:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 13:05:48 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 13:07:44 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

7 13:08:10 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

8 13:08:36 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 13:08:55 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 13:09:14 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

11 13:09:33 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

12 13:09:53 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

13 13:10:17 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

14 13:11:00 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 13

15 13:11:18 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

16 13:11:36 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

17 13:12:07 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

18 13:12:30 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

19 13:12:54 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 13:13:49 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 13:15:20 za Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 13:26:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

23 13:26:49 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 13:28:09 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Wniosek o przyjęcie projektu